<div align="center"> <h1>Strona dyplomowanej nauczycielki przedszkola</h1> <h3>awans, scenariusze, inscenizacje, plany, historia Rydzyny</h3> <p>awans, plany, przedszkole, Rydzyna, scenariusze, dyplomowany, plany miesięczne, dokumentacja awansu</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/b/beatarydz/index.html" rel="nofollow">http://free.of.pl/b/beatarydz/index.html</a></p> </div>